Vielsen

På selve bryllupsdagen skal alt være så perfekt som muligt – også fotograferingen.

Ud fra forberedelsesmødet og vores erfaring med bryllupsfotografering er alt vedrørende fotograferingen planlagt i detaljer.
Inden vi ankommer er udstyret pakket via en checkliste med det udstyr der skal bruges på dagen (se under udstyr for nærmere beskrivelse) og der er udarbejdet en shootliste (se eksempel nederst på denne side), så det sikres, at alle essentielle billeder bliver taget.

Vi møder op i god tid inden de første gæster ankommer, så vi kan få billeder af omgivelser, kirke/rådhus samt detaljer i udsmykningen.

 

Herefter fotograferes de ankommende gæster, den nervøst ventende gom, og til slut brudens ankomst.

Hvis vi er to fotografer, er vi typisk placeret bagest og forrest i kirken, så de bedste vinkler udnyttes. Dette selvfølgelig kun hvis fotografering er tilladt i kirken.

 

 

Under hele vielsen sørger vi for at være så diskrete som muligt. Flash (blitz) benyttes kun under ind- og udgang, og kun hvis præsten har givet tilladelse.

Når vi er to fotografer til stede i kirken, er behovet for at bevæge sig rundt og forstyrre vielsen meget lille.

Inden vielsen har vi naturligvis også haft en snak med kordegn og præst, for at sikre os at vi kan respektere og overholde de regler der er i kirken.

 

 

Hvis det er muligt, vil vi efter vielsen sørge for at der bliver taget lidt billeder af brudeparret i kirken, inden gæsterne kaster ris på parret. Selvom disse formelle billeder tit er lidt opstillede og stive, er det tit billeder der bliver værdsat mange år efter den store dag.

Efter dette kan der eventuelt. tages forskellige gruppebilleder på lokationen.

 

Checkliste med "must-have" billeder til bl.a. vielsen

 

 

 

 

Inden brylluppet har vi naturligvis i vores snak med jer, gennemgået om der skulle være eventuelle vigtige billeder der skal tages. Disse vil selvfølgelig indgå i vores “shoot-liste”.

Til venstre ses et eksempel på en shoot-liste til en kirkelig vielse.

 

 

 

 

 

Læs mere om de andre dele der kan omfattes af fotograferingen på: